Eesti meistrivõistlused lamades surumises 2011 – juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded

 • selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad noorte, juunioride, naiste ja meeste arvestuses nii individuaal- kui klubide arvestuses;
 • populariseerida jõutõstmist;
 • tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg

 • võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Kimberi Klubiga
 • võistluste direktor: Kaido Leesmann tel.50 26 999
 • võistluste tehniline juht: Ain Kimber tel.51 970938
 • võistluste peasekretär: Margus Silbaum tel.56 833516
 • võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel.55 580251
 • võistlused toimuvad aadressil: Kesklinna Koolide võimla, Kuninga 29, Pärnu
 • võistluste aeg: 22.oktoober 2011, algus kell 10.00

3. Registreerimine

Võistlustele on kohustuslik eelregistreerimine, mis algab 25.juulil ja lõpeb 22.augustil kell 23:00. Seoses registreerimise uue korraga saab nimekirjast sportlasi maha võtta ja muuta ülesantud sportlaste võistlusklasse hiljemalt 1.oktoobril kell 23:00.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Pärast eelregistreerimise lõppu (22. august) registreeritud sportlaste nimekirja enam kedagi lisada ei saa!

Lõplikult registreerunuks loetakse võistleja juhul, kui ta on täitnud kõik järgnevad punktid hiljemalt 1.oktoober kell 23:00.

1) võistleja andmed saata e-mailidele: kaidoleesmann@neti.ee; alexander@powerlifting.ee, margus@silbaum.net (kõigile 3-le)

(1)nimi, (2)sünnikuupäev, (3)klubi, linn või asula, (4)võistlusklass (noor, juunior, avatud klass), (5)eeldatav kaaluklass, (6)noored ja juuniorid peavad ära märkima, kas nad võistlevad lisaks ka avatud klassis, (7)kontakttelefon

2) võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • 1993.a sündinud ja nooremad 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
 • 1992.a -1988.a sündinud 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
 • 1987.a sündinud ja vanemad 30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

Noored ja juuniorid, kes soovivad osaleda ka meeste või naiste arvestuses, peavad maksma lisaks ka täiskasvanute osalemistasu (10€).

5. Ajakava

22.oktoober 2011

Kaaluklassid -53kg, -59kg, -66kg, -74kg, -83kg, + kõik naised ja tütarlapsed

8:00-9:30 Kaalumine
9:55 Võistlejate tutvustamine
10:00-13:00 Võistlus
20:00 Autasustamine

Kaaluklassid -93kg, -105kg, -120kg, +120kg

11:00-12:30 Kaalumine
13:00-15:00 Võistlus
15:30 Autasustamine

6. Autasustamine

Noored ja juuniorid: kehakaaluklasside -53 kg; -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

Noorte 2011.a absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Neiud ja naisjuuniorid: kogusumma Wilks’i punktide alusel autasustatakse 3 parimat absoluutarvestuses medali ja võitjat absoluut meistri karikaga.

Võistkondlikud meistrikarikad jagatakse noorte ja juunioride klassi parimale võistkonnale. Võistkonda võivad kuuluda ka neiud, naisjuuniorid.

Mehed: kehakaaluklasside -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

2011.a. meeste absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga.

Naised: kehakaaluklasside -47kg: -52kg; -57kg; -63kg; -72kg; -84kg; +84kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karika ja medaliga.

Lisaks auhinnad sponsoritelt, võistluste kogu auhinnafond on 3000 eurot.

7. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

8. Osavõtt

Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 9. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

9. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused

 • EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
 • Autasustamine. Parim naiskonna iga liiget autasustatakse karikaga. Kolme parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

10. Dopingukontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 25.juuli – 22.oktoober. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.

Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

11. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, Kimberi Klubi, Fitshop, Lõvisüdame.ee, OÜ Sportlane, MyFitness

12. Võistlusmäärused

 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga