Järgmine EKR3-4 KUTSEEKSAM toimub 19.12.2021 – Reval-Sport spordiklubis.

INFO ja REGISTREERIMINE: jyrgenleesmann@gmail.com või +372 56563323

—————————————————————————

EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 07.09.2017:

  1. Kaido Leesmann, Eesti Jõutõsteliit, esimees
  2. Jürgen Leesmann
  3. Marko Mumm
  4. Peep Päll
  5. Siim Kelner
  6. Liisa Roos, Spordikoolituse ja – Teabe SA

Info: Jürgen Leesmann, tel. +372 5656 3323jyrgenleesmann@gmail.com

EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega: Jõutõstmine

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

EKR3 ja EKR4 KUTSEEKSAM  toimub 19.12,2021. Kutseeksami maksumus on 45€. Eksamitasu maksmise konto: EE452200221075574560. Eksamile palun registreerida eraldi: jyrgenleesmann@gmail.com

EKR3 KUTSEEKSAMI NÕUDMISED – vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi (EKR3 koolitus), kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine, soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

EKR4 KUTSEEKSAMI NÕUDMISED – keskharidus, abitreeneri, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi (EKR4 koolitus), kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;