Järgmine EKR 3-4 KUTSEEKSAM toimub 29.062.2024 Tallinnas Revali SK (Aia 20).

INFO ja KOOLITUSELE või KUTSEEKSAMILE REGISTREERIMINE:
Alanud on Jõutõste ja jõusaali treenerite EKR 3-5 kutsetaotlemise ja taastaotlemise dokumentide vastuvõtt, ajavahemikul 13.05-03.06.2024 Kutse andmine / Kutse andmise üldinfo – Treenerikutse.ee
———————————————————————————————————

EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 01.02.2024:

 1. Kaido Leesmann
 2. Dairi Reppo
 3. Marko Mumm
 4. Peep Päll
 5. Siim Kelner
 6. Mihkel Ruut
 7. Liisa Roos, Spordikoolituse ja – Teabe SA

Info: Peep Päll, tel +372 5117144, peep@sbdestonia.ee

EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega: spordiala – Jõutõstmine

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

 1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
 2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
 3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
 4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

EKR 3 ja EKR 4 KUTSEEKSAMID  toimuvad: 29.06.2024 Tallinnas (Aia 20).

KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID:

Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega:

Abitreeneri, tase 3 kutse taotlemise eelduseks on:

 • vanus vähemalt 18 aastat,
 • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi,
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (8 tundi),
 • soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • keskharidus,
 • abitreeneri, tase 3 kutse omamine,
 • lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi,
 • viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (8 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;

→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või vähemalt nooremtreeneri, tase 4 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).

Jõutõstmise ja jõusaali EKR 3-4 treenerikutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks tuleb täita ning üleslaadida keskkonnas Treenerikutse.ee vajalikud dokumendid:

 • Taotlus
 • CV
 • koopia isikuttõendavast dokumendist (pass, ID-kaart)
 • koopia haridusttõendavast dokumendist, ülikooli lõpetajatel ka väljavõte ÕIS läbitud ainete kohta
 • taseme- või täienduskoolituse tõendite koopiad
 • koopia maksekorraldusest

Kutse omistamise tasu määrad:
Abitreener EKR 3 – 40 eurot
Nooremtreener EKR 4 – 47 eurot

Kutse omistamise tasu tuleb kanda MTÜ Eesti Jõutõsteliit arveldusarvele: Swedbank a/a: EE592200001120201788

Selgituseks: “Abitreeneri EKR 3 kutseeksamitasu” või “Nooremtreeneri EKR 4 kutseeksamitasu”