EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 07.09.2017:

  1. Kaido Leesmann, Eesti Jõutõsteliit, esimees
  2. Jürgen Leesmann
  3. Marko Mumm
  4. Peep Päll
  5. Liisa Roos, Spordikoolituse ja – Teabe SA

Info: Kaido Leesmann, tel. +372 50 26 999kaidoleesmann@gmail.com

EOK jõutõste ja jõusaali treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Jõutõstmine

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.
Järgmine treenerite koolitus toimub 28-29.04.18 Tallinnas (SK Reval-Sport, Aia 20).  Täpsem info SIIT. Treeneri kutse andmise KORD.