Karistamise kord Eesti Jõutõsteliidus

Positiivse dopingutesti andnud sportlasele määrab karistuse EOK distsiplinaarkomisjon. Lisaks sellele määrab EJTL distsiplinaarkomisjon positiivse dopingutesti andnud sportlasele rahalise karistuse kuni 1500 eurot vastavalt süüteo raskusastmele. Trahvirahad suunatakse sihtotstarbeliselt EJTL sportlaste dopingukontrolli tõhustamiseks. Positiivse dopingutesti andnud sportlane ei saa enam kunagi püstitada Eesti rekordeid.

Osalemisel teiste jõutõstmise liigade võistlustel karistatakse sportlast 2-aastase võistluskeeluga, alates selle võistluse kuupäevast. Teise liiga võistluse all peetakse silmas võistlust, kus võisteldakse teise liiga reeglite järgi ja/või teise liiga varustusega.

Samuti karistatakse sportlast 2-aastase võistluskeeluga osalemisel võistlustel koos teise liiga sportlastega (k.a. lahtistel ja varustuseta võistlustel). Erandiks on ametkondlikud võistlused (nt. Politsei ja Kaitseliidu võistlused).

Karistus pikeneb automaatselt 2-aastase perioodi võrra, alates päevast, mil karistust kandev sportlane võistles uuesti IPF-i või EJTL poolt heakskiitmata võistlustel.

Teises liigas võistlemise eest karistatud sportlane saab võistelda IPF võistlustel karistusaja lõppemise järel, kui sportlane teeb avalduse EJTL-le 6 kuud enne võistlust, millel soovib osaleda. Seejärel sõlmib EJTL sportlasega vastava lepingu, milles sportlane kohustub olema valmis dopingukontrolliks vabalt valitud hetkel.

Karistuste määramise kord EJTL-is põhineb IPF-i ametlikel reeglitel.

Võistluskeelu alt vabaneva sportlase taasvõistlemise kord.

Antud reegel käsitleb mistahes võistluskeelu all oleva sportase tagasiteed sporti (jõutõstmise võistlustele).

  • 6 kuud enne soovi taas võistleda võtab sportlane ühendust alaliidu peasekretäriga ja teatab oma võistlemissoovist tulevikus.
  • Samal ajal kannab sportlane EJTL arveldusarvele 500eurot enda dopingukontrolliks, mille viib läbi Eesti Antidoping (EAD)
  • Sportlane kes soovib tulevikus võistelda on kohustatud andma teada alaliidu peasekretärile oma võimaliku asukoha ning kontakttelefoni.
  • Sportlane on kohustatud koheselt reageerima, kui EAD võtab temaga ühendust ning tegema igakülgset koostööd.
  • Antud protseduuri peavad läbi tegema kõik võistluskeelu all olnud sportlased, sõltumata võistluskeelu põhjusest.

Võistluskeelu all viibivad sportlased seisuga 22.04.2016:

Nimi Kuni Põhjus
Valdur Paavilainen eluaegne Osalemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel
Rain Suurkivi eluaegne Osalemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel
Sergei Dermeljov eluaegne Osalemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel
Sergei Baumer eluaegne Osalemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel
Timo Majuri eluaegne Osalemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel
Monika Aus 13.12.2016 Võistlemine IPF-i poolt heakskiitmata võistlustel