Parim meesjõutõstja kolmevõistluses, meesjõutõstja lamades surumises, naisjõutõstja kolmevõistluses, naisjõutõstja lamades surumises, juunior, noor ja mees- ja naisveteran selgitatakse välja kohapunktide järgi, mis saadakse vastava vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel saavutatud koha eest. Meestel ja naiste puhul on eraldi arvestus kolmevõistluses ja lamades surumises, seega lamades surumise ja kolmevõistluse punkte arvestatakse eraldi. Teistes vanuserühmades lamades surumise ja kolmevõistluse punktid liidetakse. Punktide arvestusse lähevad kolme parima võistluse kohapunktid.

Eesti meistrivõistluste kohapunkte jagatakse järgmise süsteemi järgi: absoluudi I koht annab 12 punkti, absoluudi II koht – 10 punkti, III koht – 9 punkt, IV koht – 8 punkti jne. Alates 10. kohast saab sportlane ühe punkti. Noored ja juuniorid saavad punkte ainult noorte ja juunioride vanuseklassis saavutatud kohtade eest. Veteranid saavad punkte ainult veteranide vanuseklassis saavutatud kohtade eest. Nendes vanuserühmades, kus ei ole eraldi arvestust parima lamades suruja jaoks, saab punkte võrdselt nii jõutõstmise kui ka lamades surumise võistluste eest. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste kohapunkte antakse oma kaalukategoorias saavutatud koha eest. I koht annab 15 punkti, II koht – 13 punkti, III koht 11 punkti, IV koht 10 punkti, V koht 9 punkti jne. Alates 11. kohast saab sportlane 3 punkti. Lisaks kehtib kohapunktide jagamisel koenfitsient, täispunktid välisvõistlustelt saab juhul kui antud kaalukategoorias on vähemalt 10 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, siis kohapunktid korrutatakse läbi koenfitsendiga. Koenfitsient arvutatakse järgmiselt 10 võistlejat = 100% punktid, 9 võistlejat = 90% punktides, 8 võistlejat = 80% puntkidest, 7 võistlejat = 70% punktidest.

Näiteks, kui kaaluakategoorias on 7 võistlejat ja saavutatakse 5s koht, siis saab sportalne 9*0,7= 6,3 punkti.

Kui antud kategoorias oleks 10 võistlejat, siis saaks sama sportlane 5nda koha eest 9 punkti.

Masters kategoorias toimub välisvõistluste kohapunktide jagamine absoluutarvestuse alusel ning lisaks rakendub ka seal sama koenfitsient mis kaalukategooriate puhul. Ehk eelduseks on vähemalt 10 võistleja olemasolu 100% punktide saamiseks.  

Kui kahel sportlasel on võrdsed punktid, siis parimaks valitakse see, kellel on parem välisvõistluse tulemus. Kui ka siis on võrdsed punktid saab kõrgema koha see, kes on saavutanud kõrgema IPF punktisumma aasta jooksul.

Parim klubi selgitatakse välja aasta jooksul kogutud võistkondliku arvestuse kohapunktide summa järgi. Võistlusel saadud kohapunktid arvutatakse järgmise süsteemi abil: I koht annab 12 punkti, II koht – 10 punkti, III koht – 8 punkti jne. Igas vanusekategoorias läheb iga klubi kohta arvesse ainult 1 võistkond. Juhul, kui klubi paneb välja mitu võistkonda, lähevad arvesse kõrgema koha saavutanud võistkonna kohapunktid. Parimaks treeneriks on parima klubi treener.