Eesti meistrivõistlustele registreerimise kord

 • Võistluste juhend avaldatakse 30-40 päeva (4-6 nädalat) enne võistluste algust.
 • Klubid ja individuaalselt registreeruvad sportlased teevad oma ülesandmise võistlusteks hiljemalt 21-28 päeva (3-4 nädalat) enne toimuvaid võistlusi (vastavalt võistluste juhendile). Hiljem enam kedagi osavõtjate hulka lisada ei saa! Osalemissoov saadetakse EJTL peasekretärile, EJTL tehnilisele sekretärile ning võistluste direktorile.
 • Kõik ülesantud sportlased on kohustatud SA Eesti antidopingu või WADA (World Anti-Doping Agency) kutse korral minema dopingukontrolli.
 • 7-14 päeva enne toimuvaid võistlusi (vastavalt võistluste juhendile) tehakse lõplik registreerimine. Enne lõplikku registreerimist on võimalik muuta kaalukategooriaid ning võtta ennast osavõtjate seast maha (sellega mingeid sanktsioone ei kaasne).
 • Hiljemalt 7 päeva enne võistlusi tuleb klubidel ja individuaalselt registreerunud sportlastel maksta oma osavõtumaksud.

Välisvõistlustele registreerimise kord

 • Sportlane, kes soovib võistelda välisvõistlustel, saadab oma osalemissoovi EJTL peasekretärile ja EJTL tehnilisele sekretärile hiljemalt 7 päeva enne eelregistreerimise lõppu. Eelregistreerimine toimub 60 päeva enne võistluse algust. Ülesandmise rahvusvahelisele alaliidule teeb EJTL tehniline sekretär.
 • Nädala jooksul otsustab EJTL juhatus selle, kas sportlane saab esindada Eestit välisvõistlustel või mitte.
 • Kui sportlane saab alaliidult positiivse vastuse, siis ta registreeritakse vastavale võistlusele.
 • Hiljemalt 30 päeva enne toimuvaid IPF võistlusi on võimalik muuta kaalukategooriad ning võtta ennast osavõtjate seast maha (sellega mingeid sanktsioone ei kaasne).
 • 21 päeva enne võistlusi teeb EJTL tehniline sekretär lõpliku ülesandmise võistlustele.
 • Sportlased on KOHUSTATUD sõlmima alaliiduga lepingu vastutuse võtmise kohta positiivse dopingukontrolli andmise korral. Ilma selle lepinguta sportlane võistlustel osaleda ei saa, ning tasuda tuleb kõik alaliidule jäävad kulud.
 • Kui tegemist on EPF ja IPF võistlustega ning osaleb vähemalt 3 sportlast ja võistlustele ei tule kaasa kohtunikku Eestist, siis maksavad võistlustele sõitvad sportlased proportsionaalselt kinni rahvusvahelise alaliidu poolt kehtestatud summa 500 eurot (EPFi trahv kohtuniku puudumise eest). Kui võistlustele sõidab kohtunik Eestist ja sportlasi on vähemalt 4, siis makstakse 125 eurot proportsionaalselt osalejate poolt (EPF võistluste puhul).
 • Kõik maksud tuleb tasuda EJTL arvele hiljemalt 21 päeva enne võistlusi.
 • Kui keegi sportlastest loobub võistlustest pärast viimast ülesandmist, siis tuleb tal tasuda alaliidule need summad, mis EJTL kannab üle rahvusvahelisele alaliidule.
 • Jõutõstmise ja/või lamades surumise Euroopa MV-st (EPF) ja/või Maailma MV-st (IPF) osaleda soovijatel tuleb saata 67 päeva enne võistluste algust vastav (alljärgnev) info e-maildele: alexander@powerlifting.ee, kady.kampus@gmail.com ja peep@sbdestonia.ee (kõigile 3-le!):
 • NIMI
 • SÜNNIAEG (päev, kuu, aasta)
 • Mis aastal alustasid võistlemisega?
 • Mis kaalukategoorias ja vanuseklassis soovid võistelda?
 • Viimase aasta parimad tulemused võistlustel kükis, lamades surumises, jõutõmbes ning kogusummas.  
 • Isiklikud rekordid võistlustel kükis, lamades surumises, jõutõmbes ning kogusummas.
 • DIGIFOTO (laius 1600 px ja kõrgus 2000 px), heleda taustaga! 
 • Täidetud Pdf fail allkirjastatultIPF_Consent_Form  
 • Pdf ADELi Certifikaat: Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org)
 • Amet (inglise keeles!)

NB! Nii Eesti meistrivõistlustel kui ka välisvõistlustel osalemise soovi esitamisega kinnitab sportlane, et ta on nõus ülal nimetatud reeglitega.

Kuidas ja miks korraldada EJTL kalendrivõistlust.

Kõigepealt MIKS peaks korraldaja üldse tahtma seda?

 • See on koostöö ametliku jõutõstmise esindajaga Eesti Vabariigis. Alates 1993aastast on Eesti Jõutõsteliit Eesti Olümpiakomitee liige. Vastavalt Eesti Vabariigi Spordiseadusele § 4 p3 ütleb:3) spordialaliit – spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid;Seega EV Spordiseadusest tulenevalt EJTL esindab Eestis jõutõstmist. See näitab võistluste korraldaja tahet teha koostööd ametlike ala esindajatega Eestis.
 • Korraldades EJTL kalendrivõitluse lisab see korraldavale võistlusele kaalu.See näitab, et tegemist ei ole madalatasemelise võistlusega, sest EJTL kalendrivõistlustel kehtivad kindlad korraldusreeglid ja normid.
 • See näitab võistluste korraldaja tahet korraldada võistlus pidades silmas ausa spordi põhimõtteid.EJTL teeb tihedat koostööd EADK-ga (Eesti Antidopingukeskusega). EJTL kontrollib regulaarselt oma kalendrivõistlustel võistlevaid sportlaseid. Võistlustel läbiviidud dopingukontrollid tagavad võistlustulemuste adekvaatsuse ning ausa konkurentsi.

KUIDAS taotleda võistluse EJTL kalendrisse lisamist:

 • Korraldaja teatab plaanist korraldada võistlus vähemalt 2 kuud kirjalikult ette EJTL peasekretärile.Täpsustatakse reeglid ja lepitakse kokku võimalik sportlaste antidopingualane kontrollimine ja muud reeglid. On olemas vastavad reeglid sportlastele ja korraldajatele (Eesti Jõutõsteliidu võistlustel võistlemise kord).
 • Võistluste korraldaja teeb endale selgeks korraldamiseks vajalikud nõuded.EJTL kalendrivõistlustel ei saa osaleda võistluskeelu all olevad sportlased, samuti peab iga võistleja olema valmis dopingukontrolliks ning võistluste korraldaja tagab selleks ruumid ja võimaluse testida. Võistluste korraldaja teeb endale kõik vastavad piirangud selgeks, et vältida hilisemaid pretensioone.
 • Korraldaja avalikustab kõik võistlejatega seotud info EJTL-le.Et võistluse suhtes valitseks läbipaistvus ootab EJTL korraldajalt, et kõik info võistluste ja võistlejate kohta jõuaks õigeaegselt alaliitu.

NB! Kui võistluste korraldaja korraldab võistluse ilma EJTL heakskiiduta, siis karistatakse EJTL võistlevat või võistelnud sportlast, treenerit ja kohtunikku vastavalt Eesti Jõutõsteliidu võistlustel võistlemise kord p.2-le:

2. Igale sportlasele, treenerile või kohtunikule, kes osaleb IPF-i, EPF-i või EJTL-i poolt organiseerimata või sanktsioneerimata või heaks-kiitmata võistlustel, võidakse määrata kuni 24- kuune võistluskeeld. Teistkordsel reegli rikkumisel määratakse sportlasele eluaegne võistluskeeld. Keeld kehtib nii Eesti kui ka rahvusvahelistel IPF, EPF, või EJTL poolt korraldatud võistlustel. Karistuse määrab EJTL-i distsiplinaarkomisjon.