Eesti meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises 2015 – juhend

Juhend

1. Võistluse eesmärk

Selgitada Eesti Vabariigi parimad klassikalises (varustuseta) jõutõstmises, populariseerida klassikalist jõutõstmist ja luua uusi sportlikke sidemeid.

2. Võistluse organiseerimine, koht ja aeg

Võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga.

Võistluste direktor: Peep Päll, tel. 51 17 144
Võistluste tehniline juht: Alexander Andrusenko, tel. 52 47 989
Võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel. 55 580 251

Võistlused toimuvad aadressil: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Ujula 4, Tartu
Võistluste aeg: 21.- 22. november 2015

3. Registreerimine

Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 20.10 – 1.11. Eelregistreerimine lõppeb pühapäeval 1.novembril kell 23:00. Pärast eelregistreerimise lõppu võistlejaid juurde ei registreerita. Lõplik registreerimine toimub ajavahemikus 2.11 – 15.11.2015.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata e-mailidele alexander@powerlifting.ee ja kaidoleesmann@gmail.com, andresklaviir@gmail.com, peeppall@hotmail.com (kõigile neljale). E-maili pealkirjaks panna “EMV klassikalises jõutõstmises”.

Võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a EE592200001120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „EMV klassikalises jõutõstmises osalemistasu“. Saaja: Eesti Jõutõsteliit. Osalemistasude maksmise tähtaeg on 15.11.2015.

NB! Klubi saab esindada vaid siis, kui klubi on EJTL liige.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • noored (1997.a sündinud ja nooremad): 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
 • juuniorid (1992.a – 1996.a sündinud): 30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
 • avatud klass (1991-1974.a sündinud): 35€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.
 • M1 (1966-1975.a. sündinud) 35€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.
 • M2 (1956-1965.a. sündinud) 35€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.
 • M3 (1955-1946 a. sündinud ja venamad) 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
 • M4 (1945 a. sündinud ja venamad) 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

EJTL individuaalset aastamaksu makstakse kord aastas. Võistlejad, kes on sellel aastal aastamaksu juba ära maksnud, maksavad selle arvelt vähem.

5. Esialgne ajakava

21.11. Kõik naised ja mehed – 53, -59, -66, -74, -83kg

22.11 Mehed -93, -105, -120, 120+ kg

NB! Lõplik ajakava selgub pärast lõplikku registreerimist.

6. Autasustamine

Mehed (noored, juuniorid, avatud klass): kehakaaluklasside -53 kg (ainult noored ja juuniorid); -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

Noorte, juunioride ja avatud klassi 2015.a. meeste absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Naised (avatud klass): kehakaaluklasside -47 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -72 kg; -84 kg; -84+ kg; esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

Naiste avatud klassi 2015.a. meeste absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Neiud, naisjuuniorid: autasustatakse 6 parimat Wilks’i punktide alusel mõlemas vanuserühmas.

Masters (mehed, naised) – M1, M2, M3, M4 vanusekategooriate esikolmikut Wilksi punktide alusel autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga.

Võistkondlikud meistrikarikad jagatakse noorte, juunioride, avatud klassi parimale meeskonnale ja avatud klassi parimale naiskonnale (võistkondlikus arvestuses liidetakse 4 võistleja Wilksi punktid).

6. Osavõtt

Osavõtt on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld).

7. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

9. Eesti koondise katsevõistlused 2016 a klassikalise jõutõstmise Euroopa MV-l osalemiseks

Absoluutkategooria 8-l parimal (Wilks’i punktide alusel) on esmane õigus pääsemaks osalema klassikalise jõutõstmise Euroopa meistrivõistlustele, mis toimuvad ajavahemikul 5.-12. märts 2016, Tartus. Neist igas kaalukategoorias saab EM-l võistelda maksimaalselt 2 võistlejat. Kaalukategooria valimise eesõigus on võistlejal, kes on EMV absoluutkategooria reitingus kõrgemal kohal. Lisaks on EJTL juhatusel õigus koondisesse valida kuni 5 varuvõistlejat (arvestades 2015a klassikalise jõutõstmise EM ja MM tulemusi). Lõpliku otsuse koondise komplekteerimisel langetab EJTL juhatus.

10. Dopingkontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 20.10. – 22.11.2015. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga, ja sportlast võistlustele ei lubata. Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt kuni kaheaastane võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

11. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused

 • EJTL klubidele on aastamaks 80€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 75€ ja aastamaksu 80€ (Swedbank a/a EE592200001120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi meeste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 25€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.

12. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Lõvisüdame.eu, Meon, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Estonian Fitness, GIGA, Akala Grupp

11. Võistlusmäärused

Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel. Iga registreeritud võistleja kohustub võistlema Eesti Jõutõsteliidus võistlemise kehtiva korra järgi. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Täpsemad reeglid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga