Noorte ja juunioride EMV lamades surumises 2012 – juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded

 • selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad noorte ja juunioride nii individuaal- kui klubide arvestuses;
 • populariseerida jõutõstmist;
 • tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg

 • võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös klubiga Reval-Sport
 • võistluste direktor: Kaido Leesmann tel.50 26 999
 • võistluste tehniline juht ja peasekretär: Rivo Raaper tel.52 20 256
 • võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel.55 580251
 • võistlused toimuvad aadressil: Aia 20, Tallinn (Spordiklubis Reval-Sport)
 • võistluste aeg: 19.05.2012, algus kell 10.00

3. Registreerimine

Eelregistreerise tähtaeg on 27.03.2012 kell 23:00. Pärast eelregistreerimise lõppu võistlejaid juurde ei registreerita. Lõpliku registreerimise tähtaeg on 28.04.2012 kell 23:00. Pärast lõplikku registreerimist ei saa enam võistlejate nimekirjast sportlasi maha võtta ega muuta valitud kehakaaluklassi.

Nii klubid kui ka individuaalsed võistlejad peavad saatma kaks teavitust oma osalemise kohta – nii eelregistreerimise kui ka lõpliku registreerimise jooksul.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata e-mailidele margus@silbaum.net, alexander@powerlifting.ee ja kaidoleesmann@neti.ee (kõigile kolmele).

Võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“. Osalemistasude maksmise tähtaeg on 28.04.2012.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • 1994.a sündinud ja nooremad 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
 • 1993.a -1989.a sündinud 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

5. Autasustamine

Naised – naisnoorte ja -juunioride absoluutkategooria esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medali ja karikaga.

Mehed – kehakaaluklasside esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga. 2012. a. absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

6. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7. Osavõtt

Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 8. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

8. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused

 • EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
 • Autasustamine. Parima noorte ja juunioride meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

9. Dopingukontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 12. märts – 19. mai. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.

Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

10. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, SK Reval-Sport, Fitshop, Lõvisüdame.ee, OÜ Sportlane

11. Võistlusmäärused

 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga