EKV klassikalises (varustuseta) lamades surumises 2016 – juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded

 • selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad ilma varustuseta nii individuaal- kui klubide arvestuses;
 • populariseerida varustuseta lamades surumist;
 • tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg

 • võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Kimberi Spordiklubiga
 • võistluste direktor: Ain Kimber tel. 51 970 938
 • võistluste tehniline juht ja peasekretär: Alexander Andrusenko tel. 52 47 989
 • võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel. 55 580251
 • võistlused toimuvad aadressil: Pärnu Spordihall, Riia mnt 129, Pärnu
 • võistluste aeg: 28.05.2016, algus kell 11.00

3. Registreerimine

EelRegistreerise tähtaeg on 13.05.2016 kell 23:00. Pärast eelregistreerimise lõppu ei saa võistlejaid juurde registreerida ega nimekirjast maha võtta. Lõpliku registreerimise tähtaeg on 20.05.2016 kell 23:00. Pärast lõpliku registreerimise tähtaega ei saa enam muuta kaalukategooriat.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata e-mailidele alexander@powerlifting.ee, andresklaviir@gmail.com ja kaidoleesmann@gmail.com (kõigile kolmele).

Võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a EE592200001120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „EKV lamades surumise osalemistasu“. Osalemistasude maksmise tähtaeg on 13.05.2016.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • 35€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 15€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

5. Autasustamine

Naised – lõplikud arvestusklassid selguvad pärast eelregistreerimist.

Mehed – kehakaaluklasside esikolmikut autasustatakse karikavõistluste medaliga ja võitjaid karikaga. 2016. a. absoluutne karikavõitja selgub kogusumma Wilksi punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

6. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7. Osavõtt

Osavõtt Eesti karikavõistlusest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 8. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

8. Eesti võistkondlikud karikavõistlusest

 • EJTL klubidele on aastamaks 80€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 75€ ja aastamaksu 80€ (Swedbank a/a EE592200001120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 25€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
 • Autasustamine. Parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

9. Dopingukontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 03. mai – 28. mai. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.

Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

10. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, Fitshop, Lõvisüdame.eu, Meon, Kimberi Spordiklubi

11. Võistlusmäärused

 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud klassikalise lamades surumise võistlusmääruste alusel.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.
 • Täpsemad reeglid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga