EESTI NOORTE JA JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED JÕUTÕSTMISES 2011

Tartu lahtised noorte ja juunioride meistrivõistlused jõutõstmises

Juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded

 • selgitada Eesti Vabariigi parimad noorte, juunioride klassi jõutõstjad kehakaaluklassides, absoluutarvestuses ja võistkondlikus arvestuses;
 • populariseerida jõutõstmist;
 • tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg

 • võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubiga
 • võistluste direktor: Peep Päll tel. 51 17 144
 • võistluste tehniline juht: Kaido Leesmann tel. 50 26 999
 • võistluste peasekretär: Margus Silbaum tel.56 833516
 • võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel.55 580251
 • võistlused toimuvad aadressil: TÜ spordihoone, Ujula 4, Tartu.
 • võistluste aeg: 27.november 2011 kell 10:00

3. Registreerimine

Toimub ajavahemikus 09.09.-03.10.

Tartlased, kes ei soovi võistelda Eesti MV arvestuses: 09.09.-21.11.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata.

1) võistleja andmed saata e-mailidele: kaidoleesmann@neti.ee; alexander@powerlifting.ee, margus@silbaum.net; peeppall@hotmail.com (kõigile 4-le)

(1)nimi, (2)sünnikuupäev, (3)klubi, linn või asula, (4)võistlusklass (noor, juunior), (5)eeldatav kaaluklass, (6) kontakttelefon

2) võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“.

NB! Vastavalt IPF-i reeglitele saab võistleja võistelda ainult registreerimisel ülesantud kehakaalus. Seoses registreerimise uue korraga saab nimekirjast sportlasi maha võtta ja muuta ülesantud sportlaste võistlusklasse hiljemalt 5. novembril kell 23:00.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • 1993.a sündinud ja nooremad 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
 • 1992.a -1988.a sündinud 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
 • 1987.a sündinud ja vanemad 30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

EJTL individuaalset aastamaksu makstakse kord aastas. Võistlejad, kes on sellel aastal aastamaksu juba ära maksnud, maksavad selle arvelt vähem.

5. Ajakava

27.november.2011

Noorte klass

8:00-9:30 Kaalumine
9:55 Võistlejate tutvustamine
10:00-14:00 Võistlus
14:30 Autasustamine

Juunioride klass

8:00-9:30 Kaalumine
15:00-19:00 Võistlus
19:30 Autasustamine

6. Autasustamine

Noored ja juuniorid: kehakaaluklasside -53 kg; -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

Noorte ja juunioride 2011.a absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Neiud ja naisjuuniorid: kogusumma Wilks’i punktide alusel autasustatakse 3 parimat absoluutarvestuses medali ja võitjat absoluut meistri karikaga.

Võistkondlikud meistrikarikad jagatakse noorte ja juunioride klassi parimale võistkonnale. Võistkonda võivad kuuluda ka neiud, naisjuuniorid.

7. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

8. Osavõtt

Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 9. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

9. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused

 • EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.

10. Dopingukontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 09.09. – 27.11. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.

Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

11. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Fitshop, Lõvisüdame.ee, OÜ Sportlane, MyFitness

12. Võistlusmäärused

 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga