Eesti meistrivõistlused lamades surumises 2012 – juhend

1. Võistluse eesmärk ja ülesanded

 • selgitada Eesti Vabariigi parimad lamades surujad naiste ja meeste arvestuses nii individuaal- kui klubide arvestuses;
 • populariseerida jõutõstmist;
 • tugevdada sportlikke sidemeid

2. Võistluste organiseerimine, koht ja aeg

 • võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös SK Reval-Spordiga
 • võistluste direktor: Kaido Leesmann tel.50 26 999
 • võistluste tehniline juht: Rivo Raaper tel.52 20 256
 • võistluste peasekretär: Margus Silbaum tel.56 833 516
 • võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa tel.55 580 251
 • võistlused toimuvad aadressil: SK Reval-Sport, Aia 20, Tallinn
 • võistluste aeg: 13.oktoober 2012, algus kell 11.00

3. Registreerimine

Eelregistreerimise tähtaeg on 13.08.2012 kell 23:00. Pärast eelregistreerimise lõppu võistlejaid juurde ei registreerita. Lõpliku registreerimise tähtaeg on 22.09.2012 kell 23:00. Pärast lõplikku registreerimist ei saa enam võistlejate nimekirjast sportlasi maha võtta ega muuta valitud kehakaaluklassi.

Nii klubid kui ka individuaalsed võistlejad peavad saatma kaks teavitust oma osalemise kohta – nii eelregistreerimise kui ka lõpliku registreerimise jooksul.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata e-mailidele margus@silbaum.net, alexander@powerlifting.ee ja kaidoleesmann@neti.ee (kõigile kolmele).

2) võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“.

4. Osalemistasud

NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

 • 1994.a sündinud ja nooremad 20€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 5€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 5€.
 • 1993.a -1989.a sündinud 25€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 10€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 10€.
 • 1988.a sündinud ja vanemad 30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.

Võistleja peab esitama kaalumisel isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart).

5. Ajakava

13.oktoober 2012.

Kõik naised ja mehed -59kg, -66kg, -74kg, -83kg

9:00-10:30 Kaalumine
10:55 Võistlejate tutvustamine
11:00-14:00 Võistlus
17:30 Autasustamine

Kaaluklassid -93kg, -105kg, -120kg, +120kg

12:00-13:30 Kaalumine
14:00-17:00 Võistlus
17:30 Autasustamine

Tegemist on esialgse ajakavaga. Lõplik ajakava selgub pärast lõplikku registreerimist.

6. Autasustamine

Mehed: kehakaaluklasside -59 kg; -66 kg; -74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; -120 kg; +120 kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga.

2012.a. meeste absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga.

Naised: kehakaaluklasside -47kg: -52kg; -57kg; -63kg; -72kg; -84kg; +84kg esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga. Absoluutarvestuses 3 parimat autasustatakse karika ja medaliga.

Lisaks auhinnad sponsoritelt.

7. Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

8. Osavõtt

Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld ja käesolevas juhendis 9. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

9. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused

 • EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
 • Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
 • Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€.
 • Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
 • Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb võistkonnaarvestusse. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
 • Autasustamine. Parim naiskonna iga liiget autasustatakse karikaga. Kolme parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

10. Dopingukontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 28.juuli – 13.oktoober. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga ja sportlast võistlustele ei lubata.

Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

11. Toetajad

Eesti Jõutõsteliit, EOK, Fitness.ee, Estonian Fitness, SK Reval-Sport Fitshop, Lõvisüdame.eu, SK Sparta, OÜ Maipel, www.kaalustalla.ee

12. Võistlusmäärused

 • Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga