34. Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises – juhend

Juhend

1. Võistluse eesmärk

Selgitada Eesti Vabariigi parimad jõutõstjad kehakaaluklassides, absoluutarvestuses ja võistkondlikus arvestuses, populariseerida jõutõstmist ja luua uusi sportlikke sidemeid.

2. Võistluse organiseerimine, koht ja aeg

Võistlusi organiseerib ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Sparta spordiklubiga.

Võistluste direktor: Margus Silbaum, tel. 56 833 516
Võistluste tehniline juht: Rivo Raaper, tel. 52 20 256
Võistluste peakohtunik: Marko Terasmaa, tel. 55 580 251

Võistlused toimuvad aadressil: Sparta spordiklubi, Pärnu mnt. 139, Tallinn
Võistluste aeg: 30.-31.03.2013

3. Registreerimine

Eelregistreerimise tähtaeg on 22. veebruar kell 23:00. Pärast eelregistreerimise lõppu võistlejaid juurde ei registreerita. Lõpliku registreerimise tähtaeg on 08. märts kell 23:00. Pärast lõplikku registreerimist ei saa enam võistlejate nimekirjast sportlasi maha võtta ega muuta valitud kehakaaluklassi.

Nii klubid kui ka individuaalsed võistlejad peavad saatma kaks teavitust oma osalemise kohta – nii eelregistreerimise kui ka lõpliku registreerimise jooksul.

NB! Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata. Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, klubi või asula, kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata e-mailidele margus@silbaum.net, alexander@powerlifting.ee ja kaidoleesmann@neti.ee (kõigile kolmele).

Võistleja peab maksma kõik osalemistasud Eesti Jõutõsteliidu arvele Swedbank a/a 1120201788, märkides selgituse lahtrisse ees- ja perekonnanime ja „Eesti MV osalemistasu“. Osalemistasude maksmise tähtaeg on 23.02.2013.

NB! Meesvõistlejate algraskuste summa peab andma vähemalt 315 Wilksipunkti, vastasel juhul võistlema ei lubata! Minimaalsed algraskuste summad erinevates kategooriates:
59 – 363,5
66 – 401,0
74 – 438,0
83 – 472,0
93 – 501,5
105 – 527,0
120 – 548,0
+120 – 566,5

4. Osalemistasud

30€ (anti-dopingumaks 5€, osavõtumaks 10€, EJTL-i ind. aastamaks 15€). Kui ei esindata EJTL-i kuuluvat spordiklubi, siis tuleb lisaks maksta 15€.NB! Pärast võistlustele registreerimist EJTL osavõtutasu ei tagasta.

6. Autasustamine

Naised – kehakaaluklasside esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga. 2013. a. absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 3 parimat autasustatakse karikaga.

Mehed – kehakaaluklasside esikolmikut autasustatakse meistrivõistluste medaliga ja meistreid karikaga. 2013. a. absoluutne meister selgub kogusumma Wilks’i punktide alusel, 6 parimat autasustatakse karikaga.

Lõplikud võistlusklassid selguvad pärast eelregistreerimise lõppu.

Kõik võistlejad kannavad personaalselt vastutust oma tervisliku seisundi eest.

7. Osavõtt

Osavõtt Eesti meistrivõistlustest on lubatud kõigile Eesti Vabariigi kodanikele (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld). Eesti kodakondsust mitteomavatel isikutel on lubatud võistelda ainult käesolevas juhendis 8. punkti 5. alapunktis kirjeldatud juhul).

8. Eesti Võistkondlikud Meistrivõistlused

  1. EJTL klubidele on aastamaks 70€. Klubid, kes soovivad liikmeks astuda, peavad maksma ühekordse liitumismaksu 65€ ja aastamaksu 70€ (Swedbank a/a 1120201788).
  2. Iga klubi saab välja panna piiramatu arvu võistkondi nii meeste kui ka naiste arvestuses.
  3. Iga võistkonna eest tuleb tasuda 20€. Meeskonda võivad kuuluda ainult meessoost isikud, naiskonda – ainult naissoost võistlejad.
  4. Võistkonnad järjestatakse Wilks’i punktide alusel (kuni nelja parima võistleja Wilks’i punktid kokkuliidetult).
  5. Võistkonnas peab olema minimaalselt kolm Eesti Vabariigi kodanikku. Igal klubil on õigus esitada võistlustele ainult 1 Eesti Vabariigi kodakondsust mitteomav sportlane, kelle võistlustulemus läheb ainult võistkonnaarvestusse. Individuaalses arvestuses Eesti Vabariigi kodakondust mitteomavaid sportlasi ei autasustata. Kui klubi ei osale mees- või naiskonnaarvestuses, siis kodakondsust mitteomavat sportlast võistlema ei lubata.
  6. Parim naiskonna iga liiget autasustatakse karikaga. Kolme parima meeskonna iga liiget autasustatakse karikaga.

9. Dopingkontroll

Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 30. jaanuar – 31. märts. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga, ja sportlast võistlustele ei lubata. Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EJTL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt kuni kaheaastane võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.

10. Toetajad

Lõvisüdame.eu, Estonian Fitness, Fitness.ee, Sparta spordiklubi, SA Eesti Antidoping.

11. Võistlusmäärused

Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EJTL-i juhatusega võistlustel kohapeal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga